Нека поговорим за неравноправието

Как да се борим с неравноправието?

Според психолозите у много жени е насадено чувство за вина към мъжете, което ги кара да заемат жертвена позиция, без дори да се борят за равноправие. Това е много удобно за силния пол. Проблемът не е само в многовековния мъжки навик да не се слуша жената, а в липсата на уважение към нея.

В действителност трябва да признаем – отстъпчивостта, която често отъждествяваме с женствеността, невинаги е положителна. Понякога е нужно да умееш доброжелателно, но твърдо да отказваш. Разбира се, трябва и да можеш да отстъпваш, щом е нужно. Само така може да се разчита на отстъпка от другата страна.

Като правило равноправни отношения се установяват между силни личности, които се чувстват добре, без да се само утвърждават за нечия сметка.

За хармоничните двойки въпросът за лидерството в секса почти не съществува. Сексуалният диалог доставя по-голямо удоволствие от вечната борба.