5 лесни стъпки

За да имате добри и здрави взаимоотношения с партньорът си, има няколко неща, които трябва да вземете под внимание. Ние ви представяме няколко начина, чрез които можете да подобрите или да изградите доверието във вашата връзка.

1. Не бива никога да криете чувствата си. Винаги трябва да казвате на партньорът си какво чувствате или мислите в даден момент – гняв, любов, безразличие – за каквато и да е ситуация. Не прикривайте когато сте тъжни, а му го кажете.

2. Никога не му казвайте, че е неспособен да направи нещо. Вместо това го насърчавайте да опитва, докато се получи.

3. Избягвайте да имат тайни по между си. Или по-конкретно казано сериозните тайни. Тайните пораждат съмнение и доверието се пропуква.

4. От време на време е хубаво да показвате на любимият си от какво имате нужда. Така той ще е доволен, че се нуждаете от него и ще заздрави доверието по между ви.

5. За да създадете доверие трябва да премахнете всичко, което пречи това да стане. Това само ще доведе до добро. Бъдете готови за въпроси и трудности. И след като всичко свърши, доверието ще е тук – по между ви.