Няколко прости съвета

Може да имате всички стимулиращи планове на света, но ако не знаете какво правят служителите ви, вие ще потънете бързо. Затова служителите ви трябва да са щастливи от това да са във вашият екип, начинът е прост – научете какво ги прави щастливи и им го дайте.

Има три вида мотивация: пари, време и признание. Кой от трите ще накара служителите ви да се усмихват?

Ето две основни стъпки, които ще държат настрана вашият екип от непродуктивност и психическа вялост:

1. Задавайте им въпроси и внимавайте в техните отговори. Имайте предвид, че така се изгражда доверие по между ви. Ако имате ценни служители, които искате да са само на ваша страна, направете ги щастливи, продуктивни и нека да работят като единен екип. Запомни: струва повече да се наемат и обучават нови служители, отколкото да се запазят тези, които вече са във вашия бизнес.
2. Бъдете готов да направите необходимите промени, за да се чувстват вашите служители добре и комфортно на работното си място – да идват с желание на работа. Не става въпрос за закупуване на кафе машина и понички за закуска, а разграничаването на всеки служител като отделна личност.

Вашият екип е основата, която поддържа вашата фирма надеждна. И когато всичко е казано и направено, когато сте ги нахъсали и мотивирали ще са ви верни и ще създадат по-устойчиви резултати и по-голям успех в бизнеса ви по всяко световно икономическо състояние.