Във всеки език има думи, които не могат да се преведат точно, но ни казват много

Не е нужно да сте преводач, за да се ядосвате, че не можете да предадете точно значението на дадена дума от един език на друг. Всеки език притежава специфични понятия или думи, които не могат да се преведат само с една дума на друг език. Ето че в тази ситуация на помощ идват чудесните илюстрации на художничката Мария Тюрина. Тя създава цикъл, наречен "Непреведими думи", в които с помощта на визуалното "превежда" различни понятия. Някои от тях блестят с поетичния си смисъл, други са остроумни, трети като Schadenfreude имат точно съответствие на български.

Cafuné (бразилски; португалски) – актът на нежно прокарване на пръсти през нечия коса. Кажете сега, не са ли ужасно романтични хора тези бразилци?

Palegg (норвежки) – АБСОЛЮТНО всичко, което може да бъде сложено на филия хляб.
Звучи като дума, която Пипи би измислила, ако говореше норвежки.

Gufra (арабски) – количеството вода, което се побира в шепите

Duende (испански) - мистериозната сила, с която произведение на изкуството те докосва

Schlimazl (идиш) – човек с хронично лош късмет. Нещо подобно на нашия Марко Тотев.

Age-Otori (японски) – да изглеждаш по-зле след подстрижка. Много хора са изпитвали това усещане, но само японците са създали специфична дума, за да го опишат.

Kyoikumama (японски) – майка, която постоянно притиска децата си към академични постижения.

Luftmensch (немски) – отнася се за мечтател и в буквален превод означава "въздушен човек". Ние го предаваме с глагол, казвайки за някого, че се рее в облаците.

Torchlusspanik (немски) – страхът от намаляващите с възрастта възможности  

Schadenfreude (немски) – удоволствие от това да видиш някой в неудобна ситуация. Но тук ние имаме точен еквивалент: злорадство.

Tingo (паскуенски, наречие от Великденските острови) - да взимаш неща, които желаеш, от дома на приятел, докато не  заемаш всички