Диказано!

Мозъкът на дамите се развива по-бързо от този на господата, сочат резултатите от скорошно проучване. За да се достигне до този извод, учените са изследвали 3100 души, които са от 13 европейски държави.

Резултатите показват, че дамите се справят значително по-добре в запомнянето на различни неща. Освен това имат по-добра епизодична памет, за разлика от мъжете.

До момента се смяташе, че мъжете са по-добри от жените по отношение на математиката – учените обаче твърдят, че разликата между мъжете и жените и в това отношение сериозно се стопява през последните няколко години.

Специалистите не пропускат да споменат, че всъщност и двата пола показват напредък, но дамите са онези, които постигат значително по-добри и високи резултати.Когато се подобряват условията на живот, подобрение се забелязва и в познавателните способности и на двата пола. Крайното твърдение в изследването е, че при жените напредъкът е значително по-голям.

Друго проучване твърди, че в днешно време мъжете в младите семейства не се страхуват от това жената да е с по-високо образование от мъжа до себе си.

За изследването са проучвани семейни двойки, които са сключили брак през последните 50 години. При брачните съюзи между 50-те и 80-те години на 20 век, при които жената е имала по-високо образование от мъжа, съществувал по-голям риск от разпадане, отколкото тези, в които мъжът е с по-висока квалификация.Но при семействата, които са се оженили в началото на 90-те години, бракът издържал по-дълго, ако жената има еднакво образование с това на мъжа. Такива са и резултатите и при двойките, които са се оженили в началото на новия век.Учените са разделили браковете на три основни групи според това кога са сключени съюзите – в края на 50-те, 70-те години и в началото на новия век.

Те били разделени на още три групи – двойки, в които женените имат еднакво образование, такива, в които жените са по-образовани и третата група – в които мъжете имат по-високо образование.В групите от 50-те и 70-те години дамите с по-високо образование били изложени на 34 % по-голям риск да се разделят с половинките си, отколкото жените с по-ниско образование от това на мъжа си.

В началото на 21 век, обаче, картината се е променила – в тази група дамите с по-ниско образование от това на мъжа си били изложени на 40 на сто по-голям риск да се разведат, отколкото по-образованите дами.

Източник: Ezine.bg